[:it]

La nostra struttura è organizzata con squadre di tecnici che operano a bordo nave in sosta o in esercizio in qualsiasi porto.

La nostra struttura adotta una strategia di manutenzione di tipo predittivo, attraverso un’analisi dello stato”effettivo”. In particolare, la manutenzione “predittiva”, per mezzo di misure ed analisi effettuate sui macchinari, intende determinarne col massimo grado di affidabilità possibile le reali condizioni di funzionamento, sia globali, sia dei singoli componenti.

  Eseguiamo:

 • Manutenzione e riavvolgimento motori elettrici / generatori
 • Manutenzione e rigenerazione interruttori di macchina
 • Manutenzione e costruzione avviatori / quadri / sottoquadri
 • Lavorazioni meccaniche di precisione
[:es]

NUESTRA ESTRUCTURA ESTÁ ORGANIZADA CON EQUIPOS DE TÉCNICOS QUE OPERAN A BORDO DEL BARCO PARADO O EN MARCHA EN CUALQUIER PUERTO.

Adoptando una estrategia de mantenimiento de tipo predictivo, las intervenciones de mantenimiento ordinario de una máquina se efectúan basándose en el análisis de su estado “efectivo”. En especial, el mantenimiento “predictivo”, por medio de medidas y análisis efectuados en la maquinaria, pretende determinar con el máximo grado de fiabilidad posible las condiciones de funcionamiento reales, ya sean globales o de cada uno de los componentes.
Realizamos

 • Mantenimiento y retracción de motores eléctricos/generadores
 • Mantenimiento y regeneración de interruptores de máquina
 • Mantenimiento y construcción de arrancadores/cuadros/subcuadros
 • Elaboraciones mecánicas de precisión
El mantenimiento de la maquinaria, y ya en general el de los sistemas, se reconoce como centro de coste gobernable del proceso productivo.

Nuestra oferta de servicios especializados en el apoyo de los Programas de Mantenimiento Predictivo comprende:

 • Seguimiento periódico de las vibraciones de la maquinaria rotatoria y de las estructuras con análisis y diagnósticos en el lugar.
 • Análisis y diagnósticos a nivel de especialización de las vibraciones de máquinas rotatorias y estructuras, pruebas de vibración para comprobaciones de conformidad contractual (nuevas máquinas o reparación) con sugerencia de acciones correctivas.

 

El mantenimiento “predictivo” permite reconocer con relativa anticipación los componentes que empiezan a estropearse y la aparición de malfuncionamientos, permitiendo planificar las intervenciones de forma compatible con la producción y dando tiempo para abastecerse de lo que sea necesario.

[:tr]

ORGANİZASYON YAPIMIZ DOKA ÇEKİLİ GEMİLERDE VEYA HERHANGİ BİR LİMANDAKİ ÇALIŞAN GEMİLERİN ÜZERİNDE HİZMET VEREN TEKNİK EKİPLERDEN OLUŞUR

Önleyici bakım stratejisinin uygulanmasıyla, makinelerin planlanmış bakımı “gerçek” durum analizine dayanılarak yürütülür. Özel olarak, makinelerde yapılan ölçümler ve analizler üzerinden gerçekleştirilen “önleyici” bakımda hem makinenin tamamı, hem de tek tek parçaları için gerçek çalışma koşullarının mümkün olan en yüksek güvenilirlikle belirlenmesi amaçlanır.

Şu hizmetleri sunuyoruz:

 • Elektrikli motorların / jeneratörlerin bakımı ve yeniden sarma işlemleri
 • Makine siviçlerinin bakımı ve yenilenmesi
 • Marş motorlarının / elektrik panolarının / dağıtım panolarının bakımı ve kurulumu
 • Hassas makine parçaları
Makinelerin yanı sıra genel olarak sistemlerin bakımı, üretim sürecinin maliyeti yönetilebilir temel bir aşaması olarak ele alınır.

Önleyici bakım programlarını destekleyen uzman hizmetlerimiz:

 • Döner makinelerin ve yapıların titremesinin periyodik takibi ve yerinde analiz ve teşhis.
 • Döner makinelerdeki ve yapısal titremelerin uzman seviyesinde analizi ve teşhisi, sözleşme şartlarıyla uyumluluğun kontrolü için titreşim testleri (yeni makinelerde veya onarım sırasında) ve düzeltme işlemleri konusunda danışmanlık

 

“Önleyici” bakım parçalardaki bozulmaların ve arıza durumlarının erken saptanmasını sağlar. Böylece bakım üretim takvimine göre planlanabilir ve gereken parçalar zamanında elde edilir.

[:]